Handels- og forretningsbetingelser generelt

 

Handels- og forretningsbetingelser generelt

Tilbud og samarbejde med TENZION er altid baseret på, at kunden selv leverer tekster, og selv er ansvarlig for korrekturlæsning, med mindre andet er aftalt. Hvert tilbud inkluderer 1 korrekturgang pr. element. Såfremt der, mod forventning, er efterfølgende korrekturer, faktureres kunden på timebasis. Tilbud indeholder også et præsentationsmøde samt dialog og mailkorrespondance.

Tilbud er eksklusiv Illustrationer, foto og øvrigt billedmateriale, samt ekstern produktion, kodning, tryk og print, med mindre andet er nævnt i tilbuddet.
Opgavestyring, k
ontakt til producenter samt indhentning af tilbud budgetteres separat, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. 

Ved tilbud pålydende DKK 20.000 og derover vil der, når tilbud er godkendt, blive fremsendt en á conto faktura på 1/2 af det aftalte arbejde inden dette påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser netto 8 dage.

Deadlines aftales når budgettet er godkendt.

Ifølge dansk lov kan ophavsretten ikke overdrages. Alle brugsrettigheder til det udførte design m.m. overføres fuldt og helt til kunden efter betaling af slutfaktura, mens arbejdsmaterialet, dvs. skitser og udviklingsmateriale, tilhører TENZION. Samarbejdet kan til enhver tid afsluttes før tid. I sådanne tilfælde fakturerer TENZION timeforbrug for det allerede udførte arbejde.

Ansvar

TENZION påtager sig ikke ansvar for korrekturfejl og mangler i færdigtrykte eller webpublicerede materialer.
Ved køb og brug af eksterne billeder, illustrationer mm., er det altid kundens ansvar om rettighederne og licenserne for materialet er i orden - uanset om materialet er købt gennem TENZION eller kunden selv.