Handels- og forretningsbetingelser generelt

 

Handels- og forretningsbetingelser generelt

Tilbud er baseret på, at kunden selv leverer tekster og selv er ansvarlig for korrekturlæsning med mindre andet er aftalt. Hvert tilbud inkluderer 1 korrekturgang pr. element. Såfremt der, mod forventning, er efterfølgende korrekturer, faktureres kunden pr. time kr. 885,-. Tilbud indeholder også et præsentationsmøde samt dialog og mailkorrespondance.

Tilbud er eksklusiv Illustrationer, foto og øvrigt billedmateriale, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Dette er også gældende for ekstern produktion, kodning, tryk og print. Ekstra bestilling af elementer, kontakt til producenter samt indhentning af tilbud skal aftales og budgetteres separat, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. 

Ved tilbud pålydende DKK 20.000 og derover vil der, når tilbud er godkendt, blive fremsendt en á conto faktura på 1/2 af det aftalte arbejde inden dette påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Betalingsbetingelser netto 8 dage.

Deadlines aftales når budgettet er godkendt.

Ifølge dansk lov kan ophavsretten ikke overdrages. Alle brugsrettigheder til det udførte design m.m. overføres fuldt og helt til kunden efter betaling af slutfaktura, mens arbejdsmaterialet, dvs. skitser og udviklingsmateriale, tilhører TENZION. Samarbejdet kan til enhver tid afsluttes før tid. I sådanne tilfælde fakturerer TENZION timeforbrug for det allerede udførte arbejde.

TENZION påtager sig ikke ansvar for korrekturfejl og mangler i færdigtrykte eller webpublicerede materialer.